ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,440
Yesterday:10,297
Today:5,443

List student exam room


Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-T124WSB-90-P10

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trương QuỳnhMai23/07/2005 
2 Trần Thị ThảoMinh07/07/2005 
3 Huỳnh Lê HảiMy24/02/2005 
4 Lê BảoNgọc06/07/2005 
5 Võ Lê BảoNgọc05/09/2005 
6 Huỳnh Lê PhươngNhi26/07/2005 
7 Nguyễn VươngNhi25/11/2005 
8 Trương ĐăngPhong25/08/2005 
9 Đinh NguyênPhúc19/12/2005 
10 Nguyễn Thị BíchPhượng23/01/2005 
11 Trương MinhQuân29/04/2004 
12 Trần Kỳ MỹQuyên15/05/2005 
13 Luyện MinhTâm14/10/2003 
14 Nguyễn Phước NguyênThanh24/05/2005 
15 Lê HữuThái08/08/2005 
16 Hồ AnhThư10/03/2005 
17 Trần LêVinh10/08/2005 
18 Hồ Tường26/11/2005