ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,418
Yesterday:10,297
Today:5,421

List student exam room


Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-T124WSB-6-P6

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phạm Lê TrúcLinh28/03/2005 
2 Na07/11/2005 
3 Trần HoàngNam29/09/2004 
4 Nguyễn ChỉNghi14/02/2003 
5 Nguyễn Lê TrọngNhân05/08/2005 
6 Ngô Thị MỹNhung29/08/2003 
7 Nguyễn Huỳnh ThảoNy20/03/2004 
8 Nguyễn HữuPhúc19/02/2003 
9 Trần Phạm PhươngQuỳnh04/06/2005 
10 Đỗ Nguyễn VyThảo10/02/2005 
11 Trịnh PhươngThảo26/09/2005 
12 Lê Phương Quỳnh AnhThư28/03/2005 
13 Nguyễn Ngọc AnhThư10/03/2004 
14 Hồ TríTín24/03/2003 
15 Lê QuếTrân22/01/2003 
16 Nguyễn ThanhTrúc01/09/2004 
17 Đỗ Nguyễn Mạnh03/05/2005 
18 Trần17/12/2002