ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,798,086
Yesterday:10,297
Today:6,089

List student exam room


Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-T124WSB-5-P9

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đoàn PhúcAn04/11/2004 
2 Hoàng ĐứcAnh29/05/2005 
3 Hồ QuếAnh19/01/2004 
4 Nguyễn Lê ĐanAnh09/04/2005 
5 Nguyễn QuỳnhAnh22/10/2005 
6 Nguyễn Thị YếnChi16/12/2004 
7 Nguyễn LêChí25/01/2004 
8 Trần ChíCường21/09/2004 
9 Nguyễn ThùyDung26/02/2005 
10 Đồng MinhDũng26/01/2005 
11 Trần TuấnĐạt28/12/2005 
12 Trương Lê NguyênGiang13/10/2005 
13 Nguyễn Ngọc TốHân02/06/2005 
14 NguyễnHoàng25/06/2003 
15 Lê Vũ KhánhHuyền26/12/2005 
16 Lê QuangHưng09/08/2005 
17 Ngô Hoàng NguyênKhôi08/09/2005 
18 Đinh Gia BảoKhuyên24/08/2005