ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,993
Yesterday:10,297
Today:5,996

List student exam room


Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-T124WSB-3-P6

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Hoàng BảoNgọc19/09/2005 
2 Nguyễn MinhNgọc30/04/2003 
3 Nguyễn ThảoNguyên03/09/2005 
4 Lê QuỳnhNhi09/02/2005 
5 Nguyễn Ngọc PhúcNhiên06/07/2005 
6 Nguyễn HữuPhúc19/02/2003 
7 Đặng MinhPhương21/09/2005 
8 Phan ĐăngQuang09/10/2005 
9 Phan HoàngQuân12/12/2004 
10 Trần Phạm HươngThảo06/03/2004 
11 Trương KhangThịnh29/03/2005 
12 Nguyễn Hoàng AnhThư19/08/2005 
13 Nguyễn Hoàng KimThư29/05/2005 
14 Huỳnh AnhTuấn11/09/2005 
15 Đỗ Nguyễn Mạnh03/05/2005 
16 Trần Đoàn Thiên12/05/2005 
17 Đặng Tuấn PhươngVy01/04/2005