ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,790
Yesterday:10,297
Today:5,793

List student exam room


Subjects : Corporate Financial Management
Exam room : CFM-T22324PWB-1-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Khương Lư VỹNgọc10/10/2004 
2 Nguyễn Trương BảoNgọc26/04/2004 
3 Hà Duy HoàngNguyên01/01/2004 
4 Dương TríNhân09/05/2004 
5 Nguyễn KếPhúc07/08/2004 
6 Hồ Đắc MinhQuốc15/11/2004 
7 Nguyễn Châu AnhThư25/08/2004 
8 Nguyễn Hồ AnhThư27/01/2004 
9 Phan MỹTiên15/05/2004 
10 Nguyễn Ngọc BảoTrân26/01/2004 
11 Nguyễn ThuTrang08/01/2001 
12 Nguyễn Hoàng KiềuTrinh11/02/2004