ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,693
Yesterday:9,539
Today:5,007

List student exam room


Subjects : Mathematics for Business
Exam room : MB-T22324PWB-2-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng HảiAnh29/06/2005 
2 Phan Nguyễn NamAnh02/12/2001 
3 Nguyễn Phan TháiBảo30/08/2005 
4 Phạm ChâuBảo23/07/2004 
5 Nguyễn ThanhBình25/01/2002 
6 Đỗ Ngọc LinhChi24/01/2005 
7 Hoàng Khởi11/01/2004 
8 Nguyễn Đỗ ThùyDương03/08/2005 
9 Đinh Thị MinhHằng14/11/2005 
10 Đỗ Thế ThanhHằng19/03/2005 
11 Nguyễn MinhHằng12/06/2005 
12 ĐỗHoàng30/04/2004 
13 Hoàng Thị QuỳnhHương13/06/2004 
14 Lương Thị LêHuyền16/08/2005 
15 Võ Trần ThụyKha19/11/2005 
16 Nguyễn ĐăngKhoa08/04/2005 
17 Nguyễn Phúc ThiênKhoa31/01/2005 
18 Lê TuấnKiệt03/05/2004 
19 Nguyễn Thị HàLinh05/06/2005 
20 Vũ ThùyLinh29/05/2005 
21 Trương HoàngMai14/12/2004 
22 Lê NhậtNam21/12/2004 
23 Phan NhậtNam15/03/2005 
24 Nguyễn Ngọc PhươngNghi26/08/2005