ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,513
Yesterday:10,297
Today:5,516

List student exam room


Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-T22324PWB-2-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần TrọngNghĩa30/06/2005 
2 Nguyễn Minh KhánhNgọc31/01/2005 
3 ChếNguyên26/02/2005 
4 Nguyễn Văn PhúNguyên06/07/2005 
5 Võ QuỳnhNhư27/12/2005 
6 HồngPhát13/01/2004 
7 Lương GiaPhúc01/05/2005 
8 Lý Ngọc MinhPhương06/06/2004 
9 Nguyễn Vũ MinhPhương21/06/2005 
10 Đặng Phạm NhãQuyên25/08/2005 
11 Phùng NhưQuỳnh22/08/2004 
12 Lê Ngọc PhươngThảo18/07/2005 
13 Nguyễn QuốcThảo01/01/2005 
14 Lê Bá KhánhToàn02/03/2005 
15 Nguyễn Thị HuyềnTrang19/05/2004 
16 Lê Trần MinhTrí07/11/2005 
17 Nguyễn Ngọc ThanhVân30/06/2005 
18 Trần Công ThiênVăn01/02/2004 
19 Nguyễn KhánhVi24/02/2004