ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,239
Yesterday:6,941
Today:1,920

List student exam room


Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-T22324PWB-1-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn PhươngNgân12/08/2005 
2 Trần TrọngNghĩa30/06/2005 
3 Nguyễn HoàngNgọc25/05/2004 
4 Huỳnh Võ ThảoNguyên04/02/2005 
5 Võ QuỳnhNhư27/12/2005 
6 Nguyễn Lâm HànNi08/03/2005 
7 Nguyễn Hữu TriệuPhong30/03/2005 
8 Hoàng NgọcPhụng28/06/2003 
9 Trịnh Trần PhướcQuang03/08/2005 
10 Dương Minh NhưQuỳnh01/03/2005 
11 Phùng NhưQuỳnh22/08/2004 
12 Trần Ngọc DiễmQuỳnh21/01/2005 
13 Hứa MaiThảo08/09/2005 
14 Nguyễn AnhThư20/01/2005 
15 Lê Bá KhánhToàn02/03/2005 
16 Lê Trần MinhTrí07/11/2005 
17 Nguyễn Ngọc ThanhVân30/06/2005 
18 Trần Công ThiênVăn01/02/2004