ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,360
Yesterday:6,941
Today:2,041

List student exam room


Subjects : Problem Solving in Organization in Marketing-1
Exam room : PSOMk1-DH47ISB-01-P02

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Võ Ngọc MinhNguyên13/01/2003 
2 Đào QuỳnhNhi08/09/2003 
3 Trương Khắc TrangNhi17/09/2003 
4 Trương Thị QuỳnhNhư14/09/2002 
5 Huỳnh Tấn HoàngPhi04/11/2003 
6 Nguyễn MinhPhương12/02/2003 
7 Hoàng MinhQuang07/12/2003 
8 Nguyễn TrúcQuỳnh22/09/2003 
9 Phạm MinhTâm08/07/2002 
10 Trần TiếnTân22/09/2003 
11 Lê MinhThư23/11/2003 
12 Nguyễn ĐứcTính01/01/2003 
13 Trần QuỳnhTrâm13/05/2003 
14 Lâm Quang GiaTrí09/06/2003 
15 Nguyễn ThanhTrúc19/06/2003 
16 Nguyễn Huỳnh TiếnTrung05/08/2003