ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,156
Yesterday:6,941
Today:1,837

List student exam room


Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-DH47ISB-03-P06

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê VănQuân08/05/2003 
2 Trần ThảoQuyên13/03/2003 
3 Trần ThụcQuyên20/11/2003 
4 Phan ĐỗQuỳnh31/07/2003 
5 Võ Trần TrúcQuỳnh27/10/2003 
6 Nguyễn HùngSơn21/10/2003 
7 Hồ MỹThiện30/05/2003 
8 Phạm HùngThiện09/06/2003 
9 Nguyễn Quốc AnhThư08/07/2003 
10 Nguyễn Minh ChâuThuận12/01/2003 
11 Đàm Anh16/12/2003 
12 Trần VănTuấn19/06/2003 
13 Lê PhươngUyên30/11/2003 
14 Nguyễn Ngọc TườngVy08/04/2003