ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,124
Yesterday:6,941
Today:1,805

List student exam room


Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-DH47ISB-03-P05

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng Lê PhướcAnh01/12/2003 
2 Đỗ Nguyễn NgọcAnh16/07/2003 
3 Nguyễn ThoạiAnh31/12/2003 
4 Hùng GiaHân10/03/2003 
5 Nguyễn Thị MinhHạnh12/04/2003 
6 Đỗ Thị ThanhHiền11/12/2003 
7 Dương Bùi ĐạtHiếu10/03/2003 
8 Dương QuangHiếu09/12/2003 
9 Trần Võ TâmHiếu06/07/2003 
10 Nguyễn HươngNgân19/12/2003 
11 Hoàng Dương QuỳnhNhư14/03/2003 
12 Lê Nguyễn TrọngPhúc12/04/2003 
13 Lê Trần HoàngPhương22/12/1999 
14 Trương Nguyễn ViệtPhương09/07/2003