ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,843,841
Yesterday:6,825
Today:11,697

List student exam room


Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-DH47ISB-02-P04

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 MullerLeón Henry Gunter13/09/2000 
2 Nguyễn Thị KhánhLinh22/12/2003 
3 Lê PhướcLộc02/01/2003 
4 Phạm PhúLộc23/08/2003 
5 Trần BảoLong16/01/2003 
6 GerlachNaima17/01/2002 
7 Trần Ngọc ThuỳNgân19/09/2003 
8 Nguyễn ThànhNhân03/09/2003 
9 Trần PhongNhất21/07/2003 
10 Lê Nguyễn QuỳnhNhư06/10/2003 
11 Thái ThịnhPhát11/08/2003 
12 Đỗ MinhThy13/04/2003 
13 BauerTorben Korbinian03/04/2003 
14 Nguyễn Thị MinhTrang10/01/2003 
15 Nguyễn Hà PhướcTrọng08/09/2003 
16 Nguyễn ĐắcTrung16/11/2003 
17 ArndtVincent James11/03/2003 
18 Nguyễn PhúVinh08/12/2003