ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,843,829
Yesterday:6,825
Today:11,685

List student exam room


Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-DH47ISB-02-P03

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị VânAnh25/07/2003 
2 Nguyễn LưuBảo09/08/2003 
3 Phạm Trịnh GiaBảo26/08/2003 
4 Phan Nguyễn HảiĐăng01/10/2003 
5 Trang ThụcĐoan22/02/2003 
6 Phan Nguyễn ThùyDương28/03/2003 
7 Hồ HoàngGiang15/04/2003 
8 Trần Nguyễn NgọcGiàu06/10/2003 
9 Phạm Minh HồngHạc21/12/2003 
10 Bùi HuyHoàng10/07/2003 
11 Võ Hồ KhánhHoàng08/10/2003 
12 Nguyễn ĐìnhHưng06/12/2003 
13 Nguyễn Hoài ThiênHương24/06/2003 
14 Châu HoàngKha21/09/2003 
15 Nguyễn PhướcKhiêm29/03/2003 
16 Phạm AnhKhoa18/05/2003 
17 Trần Thị HoàiLam07/02/2003