ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,100
Yesterday:6,941
Today:1,781

List student exam room


Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-DH47ISB-01-P02

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn BảoNhi03/03/2003 
2 Hoàng MinhPhúc12/11/2003 
3 Thái YếnPhương22/06/2003 
4 ĐặngQuân07/12/2003 
5 Hoàng CaoThắng05/12/2003 
6 Nguyễn ThanhThảo21/05/2003 
7 Hồ Ngọc SongThư20/04/2003 
8 Nguyễn Châu MinhThư09/11/2003 
9 Trần Diệp KimThy18/04/2003 
10 Huỳnh Thị PhươngTrâm27/12/2003 
11 Nguyễn Hoàng BảoTrân16/04/2003 
12 Nguyễn Thị BảoTrân10/11/2003 
13 Nguyễn Nho ChâuUyên14/06/2003 
14 Đỗ MinhVận19/08/2003