ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,089
Yesterday:6,941
Today:1,770

List student exam room


Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-DH47ISB-01-P01

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Hoàng KhánhAn15/02/2003 
2 Bùi DiệuAnh14/08/2003 
3 Lê ViệtCường25/02/2003 
4 Đỗ HồngDung03/03/2003 
5 Hồ TấnDũng05/01/2003 
6 Lê TônHoàng23/10/2003 
7 Thái VănHùng25/03/2003 
8 Phan Lê AnKhanh23/03/2003 
9 Nguyễn MinhKhôi29/07/2003 
10 Phạm Thị ThuỳLinh06/08/2003 
11 Nguyễn ThùyMy17/09/2003 
12 Ngô HoàngNgân17/12/2003 
13 Trương BảoNgọc31/05/2003 
14 Nguyễn Thị ThanhNhàn12/10/2003