ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,355
Yesterday:6,941
Today:2,036

List student exam room


Subjects : Globalisation and Sustainability
Exam room : GS-DH47ISB-07-P08

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trương HoàngNhất30/03/2003 
2 Trần Nguyễn UyểnNhi01/05/2003 
3 Đoàn HuỳnhNhư19/12/2003 
4 Nguyễn Thảo NguyênPhương02/03/2003 
5 Đinh HảiQuỳnh22/12/2003 
6 Nguyễn Hồ AnhSơn28/08/2003 
7 Trương Nhật PhươngThanh01/11/2003 
8 Dương Ngọc HoàngThi07/02/2003 
9 Nguyễn MinhThi14/11/2003 
10 Hồ Lê HàThương25/11/2003 
11 Trương Bùi HàTiên25/01/2003 
12 Huỳnh Thị ThùyTrang12/11/2003 
13 Lê Trần Diệu15/12/2003 
14 Chu ThếTùng27/02/2003 
15 Nguyễn BíchTuyền17/01/2003 
16 Phan Đào LêVy16/10/2003 
17 Trần KhánhVy03/06/2003