ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,338
Yesterday:6,941
Today:2,019

List student exam room


Subjects : Globalisation and Sustainability
Exam room : GS-DH47ISB-06-P06

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Ngô QuỳnhNghi28/07/2003 
2 Liêu Nguyễn TrungNguyên05/03/2003 
3 Nguyễn Trúc HoàngNguyên20/12/2003 
4 Trần PhươngNhư30/03/2003 
5 Nguyễn TiếnPhát26/04/2003 
6 Hoàng Dương MaiPhương08/11/2003 
7 Khúc HảiQuỳnh21/04/2003 
8 Lê Thị XuânQuỳnh23/04/2003 
9 Huỳnh NhãThanh04/08/2003 
10 Lê Trần CôngThành16/03/2003 
11 Đinh Thị ChiêuThư16/03/2003 
12 Lê AnhThư10/08/2003 
13 Phan Nguyễn MinhThư03/12/2003 
14 Trần Thuỳ CátTiên14/10/2003 
15 Nguyễn Nguyễn BảoTrân28/07/2003 
16 Đặng Hoài ThanhTrúc23/03/2003 
17 Châu Ngọc KhánhVân24/10/2003 
18 Võ Nguyễn TấnVương14/05/2003