ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,844,242
Yesterday:6,825
Today:12,098

List student exam room


Subjects : Globalisation and Sustainability
Exam room : GS-DH47ISB-04-P02

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần YếnNhi28/01/2003 
2 Nguyễn Dương ThanhPhương12/10/2003 
3 Trần Ngọc NhưPhương08/01/2003 
4 Phan ThanhTâm22/05/2003 
5 Nguyễn Mai XuânThảo24/09/2003 
6 Nguyễn ThanhThảo27/03/2003 
7 Hoàng NguyênThi24/03/2003 
8 Nguyễn Mỹ HồngThi09/05/2003 
9 Trần Nguyễn AnhThư12/02/2003 
10 Thái Lê HoàiThương02/05/2003 
11 BauerTorben Korbinian03/04/2003 
12 Nguyễn Bảo NgọcTrâm21/01/2003 
13 Dương Trần BảoTrân04/05/2003 
14 Hồ Nguyễn ThànhTrung30/06/2003 
15 Đào Thanh30/12/2003 
16 ArndtVincent James11/03/2003 
17 Lâm Nguyễn HàVy16/06/2003 
18 Lê Ngọc KhảVy22/03/2003 
19 Lê YếnVy07/11/2003