ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,844,107
Yesterday:6,825
Today:11,963

List student exam room


Subjects : International Financial Management
Exam room : IFM-DH47ISB-02-P04

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trương BảoNgọc31/05/2003 
2 Nguyễn Thị ThanhNhàn12/10/2003 
3 Nguyễn BảoNhi03/03/2003 
4 Hoàng MinhPhúc12/11/2003 
5 Thái YếnPhương22/06/2003 
6 ĐặngQuân07/12/2003 
7 Ngô PhươngQuỳnh15/09/2002 
8 Hoàng CaoThắng05/12/2003 
9 Nguyễn ThanhThảo21/05/2003 
10 Hồ Ngọc SongThư20/04/2003 
11 Nguyễn Châu MinhThư09/11/2003 
12 Trần Diệp KimThy18/04/2003 
13 Huỳnh Thị PhươngTrâm27/12/2003 
14 Nguyễn Hoàng BảoTrân16/04/2003 
15 Nguyễn Thị BảoTrân10/11/2003 
16 Nguyễn Nho ChâuUyên14/06/2003 
17 Đỗ MinhVận19/08/2003