ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,844,079
Yesterday:6,825
Today:11,935

List student exam room


Subjects : International Financial Management
Exam room : IFM-DH47ISB-02-P03

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Hoàng KhánhAn15/02/2003 
2 Bùi DiệuAnh14/08/2003 
3 Võ Hoàng NamAnh14/03/2000 
4 Lê ViệtCường25/02/2003 
5 Lê NgọcDiễm11/01/2001 
6 Thân Phạm ThụcĐoan16/09/2002 
7 Đỗ HồngDung03/03/2003 
8 Hồ TấnDũng05/01/2003 
9 Đỗ Thị ThanhHiền11/12/2003 
10 Lê TônHoàng23/10/2003 
11 Thái VănHùng25/03/2003 
12 Phan Lê AnKhanh23/03/2003 
13 Phạm GiaKhánh30/12/2002 
14 Nguyễn MinhKhôi29/07/2003 
15 Phạm Thị ThuỳLinh06/08/2003 
16 Nguyễn ThùyMy17/09/2003 
17 Ngô HoàngNgân17/12/2003