ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,264
Yesterday:6,941
Today:1,945

List student exam room


Subjects : International Financial Management
Exam room : IFM-DH47ISB-01-P01

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng Lê PhướcAnh01/12/2003 
2 Đỗ Nguyễn NgọcAnh16/07/2003 
3 Nguyễn ThoạiAnh31/12/2003 
4 Hùng GiaHân10/03/2003 
5 Nguyễn Thị MinhHạnh12/04/2003 
6 Dương Bùi ĐạtHiếu10/03/2003 
7 Dương QuangHiếu09/12/2003 
8 Trần Võ TâmHiếu06/07/2003 
9 Trần HoàngLan26/06/1998 
10 MullerLeón Henry Gunter13/09/2000 
11 Nguyễn HươngNgân19/12/2003 
12 Hoàng Dương QuỳnhNhư14/03/2003 
13 Lê Nguyễn TrọngPhúc12/04/2003 
14 Trương Nguyễn ViệtPhương09/07/2003 
15 Nguyen MinhQuan13/01/2003