ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,389
Yesterday:6,941
Today:2,070

List student exam room


Subjects : Mathematics for Business
Exam room : MB-DH49ISB-13-P14

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn QuỳnhMai23/11/2005 
2 Hồ PhươngNghi24/08/2005 
3 Nguyễn ThànhNghĩa26/11/2005 
4 Nguyễn PhươngNhi11/10/2005 
5 Nguyễn Thị YếnNhi29/12/2005 
6 Lê QuỳnhNhư27/10/2005 
7 Bùi UyênPhương22/09/2005 
8 Huỳnh Lê TríQuang22/12/2005 
9 Nguyễn Đỗ AnhTài21/07/2005 
10 Nguyễn Dương ThanhThảo10/02/2005 
11 Đào Thị AnhThư19/12/2005 
12 Hoàng Từ AnhThư15/07/2005 
13 Lê Vũ QuỳnhThư03/07/2004 
14 Đinh Thị MinhTrang28/04/2005 
15 Nguyễn ThảoTrang25/12/2005 
16 Trần Nguyễn TúUyên22/10/2005 
17 Nguyễn MỹVy26/07/2005 
18 Nguyễn Ngọc PhươngVy06/09/2005