ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,827,285
Yesterday:6,941
Today:1,966

List student exam room


Subjects : Mathematics for Business
Exam room : MB-DH49ISB-09-P06

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn QuốcNam06/04/2005 
2 Trương ThuNgân19/04/2005 
3 Lê Trương BảoNgọc16/10/2005 
4 Trương ThuNgọc19/04/2005 
5 Nguyễn Hoàng ThảoNhi09/06/2005 
6 Nguyễn LâmNhư17/12/2005 
7 Ừng PhúNông11/04/2005 
8 Nguyễn NgọcPhú11/02/2005 
9 Quách Nguyễn MaiPhương08/04/2005 
10 Lê Hoàng NhưQuỳnh04/06/2005 
11 Nguyễn ThanhTâm24/09/2005 
12 Lê Ngọc ĐanThanh23/10/2005 
13 Hoàng MaiThảo07/01/2004 
14 Nguyễn Hoàng MinhThư12/04/2005 
15 Nguyễn Phương AnhThư25/10/2005 
16 Bùi Trần MaiThy09/11/2005 
17 Trần Hạnh HiềnTrang10/06/2005 
18 Nguyễn Vũ Thiên16/01/2005 
19 Nguyễn ĐứcVinh28/08/2004