ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,672
Yesterday:10,297
Today:5,675

List student exam room


Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-DH49ISB-03-P07

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn QuỳnhMai23/11/2005 
2 Hồ PhươngNghi24/08/2005 
3 Nguyễn ThànhNghĩa26/11/2005 
4 Nguyễn PhươngNhi11/10/2005 
5 Nguyễn Thị YếnNhi29/12/2005 
6 Lê QuỳnhNhư27/10/2005 
7 Bùi UyênPhương22/09/2005 
8 Huỳnh Lê TríQuang22/12/2005 
9 KaarioSanteri Tapio02/05/2000 
10 Nguyễn Đỗ AnhTài21/07/2005 
11 Nguyễn Dương ThanhThảo10/02/2005 
12 Đào Thị AnhThư19/12/2005 
13 Hoàng Từ AnhThư15/07/2005 
14 Lê Vũ QuỳnhThư03/07/2004 
15 Đinh Thị MinhTrang28/04/2005 
16 Nguyễn ThảoTrang25/12/2005 
17 Trần Nguyễn TúUyên22/10/2005 
18 Nguyễn MỹVy26/07/2005 
19 Nguyễn Ngọc PhươngVy06/09/2005