ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,365
Yesterday:10,297
Today:5,368

List student exam room


Subjects : Corporate Finance
Exam room : CF-CH31ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 KangGewwon27/05/1969 
2 Trần BảoNgọc03/01/1995 
3 Võ QuangNhân14/05/1995 
4 Lương Nguyễn HuỳnhNhư19/04/1995 
5 Mã BíchNhư05/12/1989 
6 Nguyễn ThanhPhong10/09/1995 
7 TrầnQuân27/05/1990 
8 Nguyễn Thị TúQuyên08/06/1989 
9 Nguyễn HữuTân07/11/1987 
10 Nguyễn HiếuThảo18/09/1997 
11 Hoàng Thị ThanhThủy30/11/1995 
12 Phạm QuangThụy09/12/1999 
13 Mai QuỳnhTiên26/03/1998 
14 Trần Ngọc BảoTrâm01/02/1997 
15 Hồ Mai HuyềnTrân30/09/1992 
16 Nguyễn Thị PhươngTrang09/09/1997 
17 Trần Đặng Hạnh14/02/1993 
18 Phạm Khương TúUyên08/07/1997 
19 Nguyễn HoàngViệt08/03/1995 
20 Vũ Ngọc ThảoVy21/10/1999