ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,463
Yesterday:10,297
Today:5,466

List student exam room


Subjects : Business Operations and Logistics
Exam room : BOL-Q321MBA-1-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần Thị MinhNgân28/03/1997 
2 Trần Liêu NhưNgọc04/04/1997 
3 Trương Mai UyểnNhi16/08/1997 
4 Lâm HảiNhư21/03/1995 
5 Nguyễn Quang VũPhi01/02/1995 
6 Trần Thị ThuPhương11/09/1996 
7 Trần Ngọc LệQuyên05/01/1998 
8 Trần Quốc MinhQuyền05/08/1993 
9 Cao Thị ThanhTâm12/08/1996 
10 Nguyễn Thị ThiênThanh02/08/1997 
11 Dương Quốc KhánhToàn02/05/1997 
12 Vũ Hoàng MinhTrang13/12/1992 
13 Nguyễn Ngọc BảoTrân14/08/1994 
14 Trần Ngọc MinhTriết18/07/1997 
15 Phan Trần XuânTrinh01/11/1995 
16 Nguyễn HoàngTuấn28/10/1994 
17 Bùi MinhTuyết12/04/1997 
18 Nguyễn Ngọc MinhUyên13/04/1998 
19 Trần Thị NgọcUyên19/09/1992 
20 Lê Thị ThanhXuân23/08/1997