ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,457
Yesterday:10,297
Today:5,460

List student exam room


Subjects : Business Operations and Logistics
Exam room : BOL-Q321MBA-1-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trương BìnhAn04/01/1998 
2 Đinh Nguyễn QuỳnhAnh03/12/1996 
3 Lê Hoàng ViệtAnh08/08/1990 
4 Nguyễn Hoàng TrúcAnh23/02/1999 
5 Trần Thị KimAnh15/07/1998 
6 Lý ĐìnhDuy07/10/1995 
7 Trần Hữu ĐứcDuy19/12/1991 
8 Đặng KiềuDuyên05/07/1995 
9 Tạ Lê MinhHiền06/07/1994 
10 Phạm MinhHiếu19/05/1997 
11 Trần Thị MaiHiếu02/11/1997 
12 Trần TrungHiếu24/03/1995 
13 Phạm Thị ThuHồng28/10/1991 
14 Nguyễn Trần NhậtHuy21/10/1998 
15 Nguyễn Thị NgọcHuyền22/07/1992 
16 Trần AnhKhôi04/11/1996 
17 Lê Hoàng ViệtLinh16/10/1995 
18 Nguyễn Hà NhựtLong09/03/1997 
19 Thái NhậtMinh05/10/1996 
20 Phạm Thị NgọcNgân12/02/1993