ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,797,577
Yesterday:10,297
Today:5,580

Student list


Subjects : PSOMa1-DH47ISB-01
Subjects : Problem Solving in Organization in Management-1    Lecturer : Nguyen Thi Phuong Uyen

NoStudent IDSurnameNameAddressPhoneOriginal class
1Nguyễn TrâmAnh  
2Trần Ngọc VânAnh  
3Nguyễn Hữu MinhĐức  
4Nguyễn MinhĐức  
5Đoàn Nguyệt  
6Trần Minh TuệHải  
7Lý GiaHân  
8Phạm KhánhHuyền  
9Huỳnh MinhKhang  
10Phạm AnhKhoa  
11Lâm ThếKiệt  
12Nguyễn Thị NamLâm  
13Thái Nguyễn BảoNgọc  
14Trần Thị ThanhNhi  
15Nguyễn HoàngPhái  
16Nguyễn SơnPhước  
17Hoàng NhãThanh  
18Đỗ MinhThư  
19Nguyễn Thị HoàiThương  
20Phan Lê BảoThy  
21Nguyễn NgọcTriết  
22Đỗ MinhTrường  
23Trần Nguyễn Anh  
24Đào HoàngTuấn  
25Trần ThươngTuấn  
26Phạm Nguyễn GiaUyên