ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,582,611
Yesterday:7,608
Today:5,203

List student exam room


Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PoM-23PreMBA-2-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Vũ HảiĐăng23/05/1999 
2 Lê Thị HồngMinh22/07/1994 
3 Đinh HoàngQuân22/10/1997 
4 Nguyễn HảiSơn17/11/1999 
5 Nguyễn PhươngThanh01/03/1995 
6 Võ Nguyễn HàThu12/09/2000 
7 Lê Thị NgọcTrâm29/05/1991 
8 Nguyễn Phước BảoTrân02/05/1994 
9 Đặng Thị ThùyTrang07/02/1999 
10 Lý Minh30/05/1996 
11 Đỗ Nguyễn KhảVy03/01/1997 
12 Nguyễn Thị KimXuân28/11/1984 
13 Phan Thị HoàngYến05/04/1991