ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,582,306
Yesterday:7,608
Today:4,898

List student exam room


Subjects : Principles of Business
Exam room : PoB-23PreMBA-2-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trịnh Thị LinhChi04/06/1996 
2 Nguyễn Vũ HảiĐăng23/05/1999 
3 Lê Thị HồngMinh22/07/1994 
4 Nguyễn Thế NhưNgọc28/04/1998 
5 Nguyễn Hoàng CaoNguyên28/04/1996 
6 Đinh HoàngQuân22/10/1997 
7 Võ Nguyễn HàThu12/09/2000 
8 Hoàng Nguyễn MinhThư13/01/2000 
9 Lê Thị NgọcTrâm29/05/1991 
10 Nguyễn Phước BảoTrân02/05/1994 
11 Đặng Thị ThùyTrang07/02/1999 
12 Lý Minh30/05/1996 
13 Dương AnhTuấn26/07/1997 
14 Đỗ Nguyễn KhảVy03/01/1997 
15 Nguyễn Thị KimXuân28/11/1984 
16 Phan Thị HoàngYến05/04/1991