ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,582,219
Yesterday:7,608
Today:4,811

List student exam room


Subjects : Principles of Accounting
Exam room : PoA-23PreMBA-2-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trịnh Thị LinhChi04/06/1996 
2 Cao QuangHảo19/02/1998 
3 Phạm TúPhong07/04/1996 
4 Đinh HoàngQuân22/10/1997 
5 Nguyễn HảiSơn17/11/1999 
6 Nguyễn PhươngThanh01/03/1995 
7 Nguyễn Thị ThuThảo28/05/1998 
8 Võ Nguyễn HàThu12/09/2000 
9 Hoàng Nguyễn MinhThư13/01/2000 
10 Lê Thị NgọcTrâm29/05/1991 
11 Nguyễn Phước BảoTrân02/05/1994 
12 Đặng Thị ThùyTrang07/02/1999 
13 Lý Minh30/05/1996 
14 Đỗ Nguyễn KhảVy03/01/1997 
15 Nguyễn Thị KimXuân28/11/1984 
16 Phan Thị HoàngYến05/04/1991