ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,582,215
Yesterday:7,608
Today:4,807

List student exam room


Subjects : Principles of Accounting
Exam room : PoA-23PreMBA-2-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn PhươngAn25/05/1999 
2 Nguyễn Thị ViệtAnh11/01/1993 
3 Tống VânAnh21/11/1993 
4 Nguyễn MinhĐạt10/08/1998 
5 Phạm NhấtDuy16/02/1995 
6 Nguyễn Thị Thu03/09/1995 
7 Giang NhưHuỳnh04/10/1998 
8 Nguyễn HoàngKhánh16/05/1994 
9 Huỳnh Nguyễn ThanhKhiết10/11/1991 
10 Nguyễn TùngLâm11/10/1997 
11 Nguyễn Phạm PhươngLinh14/04/1999 
12 Nguyễn ĐôngMinh18/11/2000 
13 Trần Thị HồngNhung09/03/1994 
14 Nguyễn TrầnPhương28/10/1996 
15 Trần ThanhPhương16/01/1997 
16 Nguyễn Châu ThanhSang15/11/1996