ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,582,154
Yesterday:7,608
Today:4,746

List student exam room


Subjects : Principles of Economics
Exam room : PoE-23PreMBA-2-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trịnh Thị LinhChi04/06/1996 
2 Phạm NhấtDuy16/02/1995 
3 Bùi Nguyễn NgọcHân08/11/1999 
4 Nguyễn TùngLâm11/10/1997 
5 Trần NguyệtMinh27/06/1998 
6 Phan Thị ThanhNga15/06/1999 
7 Nguyễn Thế NhưNgọc28/04/1998 
8 Phạm TúPhong07/04/1996 
9 Võ Đỗ GiaPhúc08/03/1999 
10 Đinh HoàngQuân22/10/1997 
11 Nguyễn Thị ThuThảo28/05/1998 
12 Lê Thị NgọcTrâm29/05/1991 
13 Nguyễn Phước BảoTrân02/05/1994 
14 Đặng Thị ThùyTrang07/02/1999 
15 Lý Minh30/05/1996 
16 Dương AnhTuấn26/07/1997 
17 Đỗ Nguyễn KhảVy03/01/1997 
18 Nguyễn Thị KimXuân28/11/1984 
19 Phan Thị HoàngYến05/04/1991