ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,582,866
Yesterday:7,608
Today:5,458

List student exam room


Subjects : Principles of Economics
Exam room : PoE-23PreMBA- P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Trần TúAnh23/12/1999 
2 Phạm Bùi HảiĐăng29/09/1998 
3 Trần HảiĐăng04/04/1991 
4 Phan Phùng LamĐiền24/07/1998 
5 Huỳnh HồngHải30/12/1987 
6 Diệp Nhã AnHạnh28/04/2000 
7 Đỗ Huỳnh QuangKhải11/01/1998 
8 Phạm Thị LanKhanh22/08/1983 
9 Nguyễn ĐìnhKhôi03/03/1996 
10 Nguyễn Thị HoàngMai01/10/1996 
11 Văn Thị ThanhMai15/09/1995 
12 Điền Hồ TiênNgân12/10/1992 
13 Huỳnh Phúc KimNgân24/03/1999