ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,537,950
Yesterday:7,737
Today:1,525

List student exam room


Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-T22324PWB-3-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trương Ngọc QuýNa25/09/2005 
2 Đặng Kỳ BảoNghi17/01/2005 
3 Nguyễn BảoNgọc19/12/2005 
4 Huỳnh Võ ThảoNguyên04/02/2005 
5 Tôn Thất AnhNhân14/05/2005 
6 Trần Thị TuyếtNhư25/04/2005 
7 Nguyễn Lâm HànNi08/03/2005 
8 Nguyễn TiếnPhát06/12/2005 
9 Lê Minh HiềnQuân19/10/2003 
10 Trần Ngọc DiễmQuỳnh21/01/2005 
11 Lê ThànhTài30/01/2004 
12 Cao Thị MỹTâm21/05/2001 
13 Nguyễn MinhThái28/04/2005 
14 Hoàng MinhThư14/12/2005 
15 Nguyễn AnhThư20/01/2005 
16 Trần AnhThư19/04/2005 
17 Trần Thuỵ MinhThư01/01/2004 
18 Trần Hữu PhươngTrân01/07/2004 
19 Lê Ngọc ĐoanTrang27/08/2005 
20 Trần Nguyên PhươngTrinh06/02/2005 
21 Nguyễn Ngọc CátTường04/05/2005 
22 Vỏ ThanhXuân23/07/2005