ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,724
Yesterday:9,539
Today:5,038

List student exam room


Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-T22324PWB-2-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Văn PhúNguyên06/07/2005 
2 Lương GiaPhúc01/05/2005 
3 Trần GiaPhúc16/12/2005 
4 Nguyễn HuỳnhPhước16/05/2005 
5 Phạm UyênPhương16/10/2005 
6 Đặng Phạm NhãQuyên25/08/2005 
7 Nguyễn ĐìnhThắng01/04/2004 
8 Nguyễn KimThảo24/09/2005 
9 Trần Thị PhươngThảo15/02/2003 
10 Nguyễn Hữu AnhThư02/08/2005 
11 Nguyễn VyThư24/12/2005 
12 Võ Ngọc BảoTrâm22/04/2005 
13 Tào MinhTrang10/07/2005 
14 Nguyễn Thanh BìnhTrọng22/11/2005 
15 Tô Nguyễn ThanhVân18/10/2005