ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,507,302
Yesterday:10,828
Today:9,589

List student exam room


Subjects : Social Media Analytics in Marketing
Exam room : SMAM-DH48ISB-01-P02

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phan Hồng ThảoNguyên07/05/2004 
2 Lê NhưNguyện20/03/2004 
3 Phạm Doãn ThụcNhi14/01/2004 
4 Phạm TuyếtNhi01/11/2004 
5 Điền Nguyễn MaiPhương09/12/2004 
6 Khương HàPhương18/01/2004 
7 Khương LinhPhương18/01/2004 
8 Nguyễn MaiPhương25/11/2004 
9 Đỗ MinhQuân02/01/2004 
10 Trương NgọcQuân07/01/2004 
11 Nguyễn MỹTâm17/11/2004 
12 Trần QuốcThịnh30/09/2004 
13 Phan Ngọc AnhThơ03/12/2004 
14 Nguyễn AnhThư24/06/2004 
15 Nguyễn VănToàn14/07/2004 
16 Nguyễn Ngọc ThùyTrâm27/10/2004 
17 Phan Thị ThảoVân04/02/2004 
18 Đặng Ngọc ThảoVy10/11/2004 
19 Trần Thị HảiYến25/02/2004