ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,821
Yesterday:10,828
Today:9,108

List student exam room


Subjects : Financial Institutions and Markets
Exam room : FIM-DH48ISB-01-P01

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần Ngọc QuỳnhChi23/11/2003 
2 Nguyễn Chu NguyệtMinh21/09/2004 
3 Phan KhảiNguyên22/06/2004 
4 Trần Hoàng ThảoNguyên03/01/2004 
5 Cao HoàngPhúc15/12/2004 
6 Ngô Trần QuỳnhPhương20/05/2004 
7 Nguyễn Lê ThảoPhương06/02/2004 
8 Lại MinhQuân25/06/2004 
9 Phạm Hoàng MaiQuyên11/05/2004 
10 Mai Ngọc DiễmQuỳnh22/08/2004 
11 Lê Huỳnh PhátTài19/09/2004 
12 Tô PhúcThịnh13/02/2004 
13 Trần HàThu29/04/2004 
14 Lê BảoThư10/07/2004 
15 Nguyễn Thị AnhThư18/10/2004 
16 Phan Nguyễn MinhThư15/01/2004 
17 Phan Trần AnhThư02/02/2004 
18 Trần MinhThư22/01/2004 
19 Nguyễn Lê MỹTiên06/09/2004 
20 Nguyễn ChíTín03/12/2004 
21 Huỳnh Thị PhươngTrâm27/12/2003 
22 Lê QuanTrường06/02/2004 
23 Trần AnhTuấn08/10/2004 
24 Lê MinhViệt26/11/2004 
25 Lê Phan ThảoVy29/12/2004 
26 Tống ĐôngVy14/11/2004 
27 Nguyễn Ngọc ThanhXuân24/02/2004 
28 Trần Thị PhươngYến09/03/2004