ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,779,017
Yesterday:5,585
Today:4,808

List student exam room


Subjects : Problem Solving in Organization in Marketing
Exam room : PSOMk-DH47ISB-02-P04

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần Hà HạnhNgân20/05/2003 
2 Nguyễn Thị MinhNgọc02/03/2003 
3 Trần KhánhNgọc05/09/2003 
4 Nguyễn Trần ThảoNguyên16/11/2003 
5 Cao Nguyễn HươngNhi16/01/2003 
6 Nguyễn Cao AnhNhư31/03/2003 
7 Nguyễn HoàngPhúc02/05/2003 
8 Nguyễn HiểuPhương24/03/2003 
9 Cao PhươngQuỳnh16/02/2003 
10 Tống VănThanh02/12/2003 
11 Nguyễn Thị PhươngThảo06/12/2003 
12 Bùi MinhThuỳ07/12/2003 
13 Dương Hoàng ThanhThủy01/05/2003 
14 Mạch ĐăngTrí28/11/2003 
15 Dương KhánhUyên09/05/2003 
16 Nguyễn LêVy04/10/2003