ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,596,986
Yesterday:9,539
Today:4,300

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-07-P21

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Trịnh ThuNhàn25/10/2004 
2 Nguyễn Nhật ThảoNhi24/07/2004 
3 Tiêu TâmNhư31/01/2004 
4 Nguyễn PhiNhung22/05/2004 
5 Trần ThảoQuyên13/03/2003 
6 Lê BảoQuỳnh15/11/2004 
7 Lê Ngọc DiễmQuỳnh18/10/2004 
8 Lê Nguyễn NhưQuỳnh05/04/2004 
9 Ngô BảoQuỳnh05/08/2004 
10 Võ TrúcThanh14/05/2004 
11 Bùi Trần PhươngThảo22/10/2004 
12 Hoàng MaiThảo07/01/2004 
13 Nguyễn Hoàng NgọcThảo19/11/2004 
14 Nguyễn Thị ThanhThảo18/02/2004 
15 Trần Lê KhắcThiên07/03/2004 
16 Nguyễn PhúcThịnh02/02/2004 
17 Lê AnhThư24/05/2004 
18 Ngô AnhThư26/06/2004 
19 Nguyễn Ngọc AnhThư21/02/2004 
20 Trần Nguyễn AnhThư20/07/2004 
21 Trương Ngọc MinhThư03/11/2004 
22 Phạm Ngọc AnhThy06/01/2004 
23 Đinh BảoTrâm17/06/2004 
24 Lê ThảoTrâm23/09/2004 
25 Viên Ngọc BảoTrâm19/01/2004 
26 Nguyễn Thị BảoTrân29/06/2004 
27 Công Thụy KhánhTrang28/05/2004 
28 Nguyễn Phúc MinhTrí09/01/2004 
29 Trần MinhTriều10/08/2004 
30 Bùi AnTrinh10/08/2004 
31 Phạm Nguyễn ThanhTrúc27/05/2004 
32 Trương Nguyễn ThanhTrúc08/10/2004 
33 Đặng GiaiTuệ30/11/2004 
34 Nguyễn Võ CátTuyền16/12/2004 
35 Đỗ Ngọc ThùyVân03/12/2004 
36 Trần Thị ThanhVân17/08/2004 
37 Nguyễn ĐứcVinh28/08/2004 
38 Trần Ngọc ThảoVy01/01/2004 
39 Võ Mai ThảoVy27/06/2004 
40 Trần Huỳnh PhươngYên12/01/2004