ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,731
Yesterday:10,828
Today:9,018

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-07-P20

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Võ HuyHùng24/07/2004 
2 Nguyễn Thị QuỳnhHương10/02/2004 
3 Trần Đỗ TuấnKhoa28/01/2004 
4 Hoàng MinhKhuê10/06/2004 
5 Nguyễn NgọcLinh26/10/2004 
6 Nguyễn Thị ThùyLinh15/07/2004 
7 Phan Ngọc KhánhLinh31/07/2004 
8 Võ Lê NhựtLinh12/03/2004 
9 Vũ KhánhLinh14/11/2004 
10 Lý Nguyễn TuyếtMai19/10/2004 
11 Mai KimNgân31/03/2004 
12 Nguyễn BảoNgân07/10/2004 
13 Nguyễn Hoàng PhươngNgân09/07/2004 
14 Trần BíchNgân10/02/2004 
15 Trần HiềnNgân20/08/2004 
16 Vũ KimNgân21/12/2004 
17 Nguyễn ThanhNgọc13/06/2004 
18 Phạm BảoNgọc08/12/2004