ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,646
Yesterday:10,828
Today:8,933

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-07-P19

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bùi TrúcAn28/10/2004 
2 Lê ViệtAn29/10/2004 
3 Chung BộiAnh29/03/2004 
4 Nguyễn MaiAnh12/05/2004 
5 Nguyễn MinhAnh14/10/2004 
6 Trần QuốcAnh13/03/2004 
7 Vũ TháiBảo22/09/2004 
8 Nguyễn Lê NgọcBích13/08/2004 
9 Phùng Thị HảiĐiệp28/01/2004 
10 Lê Nguyễn ThùyDung28/06/2004 
11 Phạm Hoàng NgọcDung19/11/2004 
12 Phạm Nguyễn ThủyDung26/02/2004 
13 Trần Thị QuỳnhDung07/04/2004 
14 Trương Nguyễn ThùyDương21/09/2004 
15 Võ Ngọc ThùyDương06/01/2004 
16 Mai Thanh13/05/2004 
17 Trần NhậtHằng17/01/2004 
18 Nguyễn Võ KhánhHào16/09/2004 
19 Bùi Thanh DiệuHiền19/07/2004 
20 Huỳnh MỹHoa09/11/2004