ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,640
Yesterday:10,828
Today:8,927

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-06-P18

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hoàng ChíPhong16/09/2004 
2 Huỳnh ThụcQuyên11/10/2004 
3 Nguyễn Đỗ HiệpQuỳnh14/02/2004 
4 Nguyễn Ngọc TrúcQuỳnh01/01/2004 
5 Phan DiễmQuỳnh22/11/2004 
6 Trương HoàngSang22/10/2004 
7 Trần PhươngThảo26/04/2004 
8 Dương ĐứcThịnh01/05/2004 
9 Trần Ngọc BảoThoa31/05/2004 
10 Đinh Thị ChiêuThư16/03/2003 
11 Lê HoàiThư10/08/2004 
12 Nguyễn Lê AnhThư30/09/2004 
13 Nguyễn Lê MinhThư07/04/2004 
14 Phạm AnhThư06/01/2004 
15 Trần ThanhThư24/11/2004 
16 Phan DuyThuận15/07/2004 
17 Nguyễn HoàiThương09/01/2004 
18 Vi Hoàng BảoTrâm21/08/2004 
19 Nguyễn Phước QuýTrân15/10/2004 
20 Huỳnh Nguyễn MinhTrí03/11/2004 
21 Nguyễn Trần MinhTriết18/09/2004 
22 Kiều Ngọc XuânTrúc07/11/2004 
23 Lê Đức08/06/2004 
24 Phan GiaVinh05/04/2004 
25 Võ Song13/01/2004 
26 Nguyễn Trần AnhVy27/10/2004 
27 Nguyễn Quỳnh TúXuyên04/02/2004 
28 Lê Dương HoàngYến09/02/2004