ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,635
Yesterday:10,828
Today:8,922

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-06-P17

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị LanHương16/07/2004 
2 Trịnh NguyệtHương23/12/2004 
3 Huỳnh QuốcHữu15/01/2004 
4 Huỳnh31/12/2004 
5 Hoàng GiaKhánh01/10/2004 
6 Nguyễn Lê PhúcKhánh20/02/2004 
7 Huỳnh PhúKhương05/03/2004 
8 Nguyễn AnhKiệt05/05/2004 
9 Phạm Thị XuânLộc01/01/2004 
10 Nguyễn HoàngLong04/11/2004 
11 Huỳnh Ngọc ÁnhMai03/05/2004 
12 Nguyễn Lê HoàngMai10/10/2004 
13 Trần NgọcNghĩa22/07/2004 
14 Nguyễn Kiều BảoNgọc31/07/2004 
15 Trà Lê BảoNgọc19/07/2004 
16 Nguyễn ThảoNguyên16/12/2003 
17 Hồ Giang TốNhi10/12/2004 
18 Phạm Nguyễn XuânNhiên12/10/2004 
19 Lê UyênNhư18/03/2004 
20 Nguyễn Hà NgọcNhư18/10/2004 
21 Ngô TuyếtNhung12/03/2004 
22 Bùi HoàngOanh13/02/2004 
23 Cai GiaPhát25/02/2004 
24 Cao ThanhPhong17/06/2004