ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,632
Yesterday:10,828
Today:8,919

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-06-P16

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bùi Nguyễn TrúcAnh01/09/2004 
2 Dư Nguyễn NamAnh20/03/2004 
3 Lê Hoàng MinhAnh02/01/2004 
4 Lê QuỳnhAnh21/08/2004 
5 Nguyễn HồngAnh05/11/2004 
6 Nguyễn Ngọc LanAnh23/03/2004 
7 Nguyễn Phạm MinhAnh18/05/2004 
8 Nghiêm XuânBảo01/07/2003 
9 Trần QuangBảo31/08/2004 
10 Trương Lê QuốcBảo14/07/2004 
11 Nguyễn Lê BảoChâu24/02/2004 
12 Võ Nguyễn QuỳnhChâu23/03/2004 
13 Nguyễn Lê ÁnhDương19/06/2004 
14 Nguyễn ThùyDương07/04/2003 
15 Dương TháiDuy11/02/2004 
16 Lê HạnhDuyên07/06/2004 
17 Tống VyDuyên04/09/2004 
18 Đỗ HoàngGiang30/07/2004 
19 Trần Phương10/04/2004 
20 Huỳnh Lâm GiaHân24/11/2004 
21 Ngô MinhHòa20/12/2004 
22 Đỗ Phúc DạHương09/01/2004 
23 Trần NhậtHuy24/03/2004 
24 Võ Lê NhậtHuy08/03/2004