ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:9,242,326
Yesterday:9,942
Today:5,712

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-05-P15

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThanhThảo29/10/2004 
2 Nguyễn Trần AnhThư12/09/2004 
3 Nguyễn Vũ MinhThư05/05/2004 
4 Võ Nguyễn NguyênThư19/03/2004 
5 Phạm ĐỗThụy07/11/2004 
6 Lê QuỳnhThy24/03/2004 
7 Phạm Trần NgọcTrâm26/08/2004 
8 Trần BảoTrân03/08/2004 
9 Nguyễn MinhTrang16/09/2004 
10 Trần Thị ThuTrang01/05/2004 
11 Trần ThượngTriều03/11/2004 
12 Trần Hồ ThụcUyên29/02/2004 
13 Lại Hồ ThuVân10/12/2004 
14 Nguyễn Lê NhấtVy06/04/2004 
15 Nguyễn Thùy ThảoVy13/03/2004