ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,596,904
Yesterday:9,539
Today:4,218

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-05-P14

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Vũ KhôiNguyên12/10/2004 
2 Hà Thị MinhNguyệt18/12/2004 
3 Nguyễn Vũ TrọngNhân28/09/2004 
4 Hồ ÁiNhi10/10/2004 
5 Nguyễn YếnNhi21/06/2004 
6 Hoàng Lâm QuỳnhNhư01/04/2003 
7 Nguyễn TấnPhát04/01/2004 
8 Bùi Phạm GiaPhúc02/12/2004 
9 Lê Ngọc ThiênPhúc15/03/2004 
10 Nguyễn HồngPhúc23/07/2003 
11 Nguyễn HoàngQuân10/05/2004 
12 Trần ĐìnhQuân30/05/2004 
13 Trần NhậtQuang31/12/2004 
14 Dương Ngọc KhánhQuỳnh29/01/2004 
15 Nguyễn Đắc DiễmQuỳnh25/06/2004 
16 Nguyễn Vũ CátQuỳnh13/09/2004 
17 Võ NhưQuỳnh21/05/2004 
18 Hồ Nguyễn BảoSơn29/07/2004 
19 Mai NgọcThanh04/04/2004 
20 Nguyễn ThanhThảo22/06/2004