ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,622
Yesterday:10,828
Today:8,909

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-05-P13

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị XuânHương04/04/2004 
2 Nguyễn XuânHương09/01/2004 
3 Hồ NguyênKha30/08/2004 
4 Bùi HuyKhang29/11/2004 
5 Nguyễn Hữu LưuKhiêm01/01/2004 
6 Nguyễn ThiệnLâm22/09/2004 
7 Hồ Nguyễn ThảoLinh18/04/2003 
8 Nguyễn DiệuLinh01/11/2004 
9 Nguyễn Thị MỹLinh15/05/2004 
10 Vũ Hoàng KhánhLinh07/10/2004 
11 Dương NhậtMai27/10/2004 
12 Nguyễn QuỳnhMai06/10/2004 
13 Nguyễn Đình NhậtMinh20/02/2004 
14 Nguyễn NhậtMinh20/10/2004 
15 Nguyễn PhướcMinh20/04/2004 
16 Phạm Đinh NhậtMinh28/01/2004 
17 Bùi Diệp ThảoMy16/05/2003 
18 Dương Thị KimNgân21/10/2004 
19 Huỳnh Võ KimNgân13/01/2004 
20 Đặng Vũ KhánhNguyên15/02/2004