ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,619
Yesterday:10,828
Today:8,906

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-05-P12

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đoàn VânAn12/06/2004 
2 Đỗ Vũ NguyênAnh08/11/2004 
3 Huỳnh Dương PhươngAnh26/05/2004 
4 Lê Việt ThiênAnh10/01/2004 
5 Nguyễn QuỳnhAnh11/12/2004 
6 Nguyễn Thị VânAnh01/01/2004 
7 Trần Hồ TrâmAnh17/05/2004 
8 Trương HuỳnhChâu07/04/2004 
9 Võ Thị MinhChiêu21/11/2004 
10 Tạ Đỗ QuangĐông26/03/2004 
11 Hoàng Đặng PhúĐức13/02/2004 
12 Trần TriệuĐức07/12/2004 
13 Lê Thị Thu24/05/2004 
14 Trần NgọcHải14/08/2004 
15 Cao Thụy NguyênHân02/01/2004 
16 Lê Nhã NhậtHân15/01/2004 
17 Nguyễn Thị ThúyHằng24/08/2004 
18 Trần ThuHằng16/09/2004 
19 Hà NhậtHào05/10/2004 
20 Nguyễn Trần GiaHuy02/12/2004