ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,609
Yesterday:10,828
Today:8,896

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-04-P11

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Ngô HoàngPhước08/08/2004 
2 Lại MinhQuân25/06/2004 
3 Nguyễn Tự MinhQuân13/08/2004 
4 Phạm Hoàng MaiQuyên11/05/2004 
5 Phạm Trần ThụcQuyên18/02/2004 
6 Mai Ngọc DiễmQuỳnh22/08/2004 
7 Nguyễn Hữu NhậtQuỳnh02/01/2004 
8 Lê Huỳnh PhátTài19/09/2004 
9 Đặng Thị ThùyTâm28/01/2004 
10 Phạm Thị BíchThảo21/04/2004 
11 Tô PhúcThịnh13/02/2004 
12 Trần HàThu29/04/2004 
13 Đào Phạm AnhThư30/05/2004 
14 Lê BảoThư10/07/2004 
15 Nguyễn Thị AnhThư18/10/2004 
16 Phan Nguyễn MinhThư15/01/2004 
17 Phan Trần AnhThư02/02/2004 
18 Trần Hoàng AnhThư30/06/2004 
19 Trần MinhThư22/01/2004 
20 Nguyễn Ngọc PhươngThy17/12/2003 
21 Nguyễn Lê MỹTiên06/09/2004 
22 Nguyễn ChíTín03/12/2004 
23 Ngô LinhTrà12/09/2003 
24 Trần ThanhTrà25/01/2004 
25 Dương MinhTrí30/07/2004 
26 Trần Thị ThanhTrúc04/05/2004 
27 Lê QuanTrường06/02/2004 
28 Trần AnhTuấn08/10/2004 
29 Lê MinhViệt26/11/2004 
30 Hồ Trần Anh24/03/2004 
31 Nguyễn Trần30/05/2004 
32 Lê Phan ThảoVy29/12/2004 
33 Tăng Hoàng SanVy25/02/2004 
34 Tống ĐôngVy14/11/2004 
35 Nguyễn Ngọc ThanhXuân24/02/2004 
36 Lê Hoàng ThoạiYến08/02/2004 
37 Trần Thị PhươngYến09/03/2004